Voor professionals

’t Kastheel (voorheen Stichting Ela) is opgericht vanuit de ervaring en de gedachte dat passende zorg voor een zeer complexe doelgroep, beter tot zijn recht komt in een kleinschalige setting. De ondersteuningsbehoefte van de cliënt staat voorop, door nabijheid, aandacht, oprechtheid en onvoorwaardelijke zorg te bieden.

Unieke zorg en nieuwe locatie in De Wijk

Wij bieden een thuis waar unieke zorg wordt geleverd. Plezier, durven te ontdekken, in beweging blijven en onszelf zijn, maken dat wij onvoorwaardelijke zorg kunnen verlenen. We kijken naar wat wél kan, welke mogelijkheden en krachten de cliënt heeft en dit gaan we verstevigen en verankeren. Dit met als doel cliënten een zo gelukkig en zinvol mogelijk leven te kunnen laten leiden en het uiterste uit zichzelf te kunnen laten halen.

Vanuit verbinding en contact zijn wij in staat met elke cliënt een relatie aan te gaan, ongeacht zijn of haar beperking. Wij zorgen goed voor elkaar, waardoor we goed voor onze cliënten kunnen zorgen. De relatie is onvoorwaardelijk. ’t Kastheel heeft op 1 maart 2022 een nieuwe locatie in de Wijk (gemeente de Wolden). Deze locatie biedt plaats aan 14 cliënten: mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Cliënten die bij ons komen wonen zijn veelvuldig verhuisd; op andere plekken is het gedrag van de cliënt dusdanig ingewikkeld geweest en/of kon de context onvoldoende bij de cliënt aansluiten, waardoor langdurig verblijf niet mogelijk is geweest. Er is sprake van continu vastgelopen situaties geweest. Bij ons mogen ze voor de rest van hun leven blijven wonen.

2 verschillende woongroepen waar je de rest van je leven mag blijven wonen

Binnen locatie de Stapel vormen zich 2 woongroepen; In het Voorhuis is ruimte voor zeven cliënten die profiteren van een meer groepsgericht leefklimaat. In de Deel is het leefklimaat meer individueel gericht waarbij wel gekeken wordt naar wat samen wel kan. Op beide groepen heeft de cliënt zijn eigen zit/slaapkamer met sanitair en is de begeleider altijd in de nabijheid. En net als in Kampen zeggen we ook hier tegen alle cliënten: “Je mag hier voor de rest van je leven blijven wonen.” 

Op basis van een VG7 (met of zonder meerzorg) of een GGZ-w05 biedt ’t Kastheel 24-uurszorg waarin er op een gestructureerde en gekaderde manier geleefd wordt. Er wordt gewerkt vanuit de Triple C methodiek. Dat wat aansluit bij de cliënt zetten we in, met als doel een onvoorwaardelijke plek voor de cliënt te zijn. Daar waar nodig maken wij gebruik van de Wet Zorg en Dwang (WZD), altijd in balans en goed afgewogen. Zo kort als kan en zo lang als nodig. Wij bieden het gewone leven, waarin eigen regie, zelfvoldoening, prettig wonen, lekker werken en genieten van je vrije tijd centraal staat. Vrij waar mogelijk, begrenst waar nodig is waar het om draait. Samen 100%. Alle zorg wordt geboden vanuit één begeleidingsteam van ervaren professionals. Ook vinden wij het belangrijk goed contact te hebben met verwanten en wettelijk vertegenwoordigers, hier werken wij nauw mee samen. Er is een formele cliëntenraad en er worden jaarlijks circa 4 familieavonden georganiseerd. 

Client aanmelden?

Aanmelden kan helaas niet meer. Beide locaties van ’t Kastheel zijn vol. We hebben zeer laag verloop, waardoor wij geen wachtlijst hanteren. Mocht u vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.

Bas de Greef (bestuurder): 06-30376224

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Bas de Greef, Bestuurder ’t Kastheel, via telefoonnummer 06 3037 6224 of per mail: s.degreef@kastheel.nl.

De wachtlijst is inmiddels gesloten.