Klachten en bezwaar

Wij vinden het belangrijk om alle vormen van ontevredenheid met elkaar te bespreken. Wij beogen een professionele organisatie te zijn, die leerbaar is. Mocht het onverhoopt niet lukken, om dit op te lossen met goede gesprekken is er te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen. ’t Kasteel heeft zich aangesloten bij www.klachtenportaalzorg.nl.

Download hier het inschrijfbewijs.
Download hier de klachtenregeling.

Klachten van cliënten

Soms gaat er iets mis.

Je zit ergens mee.

Je bent niet blij.

Je kunt hierover praten met de begeleiders.

Deze mensen helpen jou je klacht op te lossen.

Lukt het niet om jouw klacht op te lossen?

Of ben je niet blij met de oplossing?

Dan kun je praten met Bas.

Bas luistert naar jouw verhaal.

Hij probeert jou en je klacht te begrijpen.

Samen praat je over wat je dan wilt.

Jouw mening is belangrijk.

Lukt het niet jou probleem op te lossen?

Dan kun je samen met je curator, vertegenwoordiger of persoonlijk begeleider een klacht indienen bij klachtenportaal zorg.

Dit kan via de website www.klachtenportaalzorg.nl

Of je kunt bellen met dit telefoonnummer 0228-322205

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 werd de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg ontvangen. Zij en hun vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon. Ons contactpersoon is Riet Elshof.