Cookieverklaring

Cookieverklaring  ‘t Kastheel

Deze cookieverklaring geldt alleen voor ‘t Kastheel, gevestigd aan de Kattewaardweg 10, 8267 AJ, Kampen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 51288710. ‘t Kastheel maakt op haar website gebruik van cookies om jouw websitebezoek te optimaliseren.

 1. Het gebruik van cookies

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes informatie die door je internetbrowser worden opgeslagen op jouw computer. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Doelen bij het gebruik van cookies:

 1. voorkeuren op te slaan tijdens jouw websitebezoek en enige tijd daarna;
 2. het gebruiksgemak van de website te verbeteren;
 3. je de mogelijkheid bieden jouw voorkeuren te onthouden;
 4. statistieken over jouw websitegebruik te verzamelen.
 1. Soorten cookies en hun doelstellingen


Noodzakelijke cookies

Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies – ook wel functionele cookies genoemd – die om technische redenen nodig zijn om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen en om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Het gaat hierbij om summiere en geanonimiseerde informatie. Wij gebruiken deze cookies om het gemak van onze websitebezoekers te optimaliseren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

 

 1. Toestemming voor het gebruik van cookies

Wij delen bezoekers bij hun eerste bezoek mede dat wij cookies gebruiken op onze website. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij echter geen toestemming nodig.

Het is mogelijk de instellingen van je browser zodanig in te stellen dat er geen informatie op jouw computer wordt opgeslagen, of dat je voorafgaand wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies.

 1. Cookies van derden

Op onze website kan zich content van derde partijen, zoals widgets die leiden naar Facebook, Instagram en LinkedIn, bevinden.  Voor het privacybeleid van derden die cookies op onze website plaatsen verwijzen wij je door naar de privacy- en cookieverklaring van deze derden. Wij hebben geen invloed op de content, die derde partijen op hun websites plaatsen.

 1. Grondslag van de verwerking

Grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de AVG zijn:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; of
 2. wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking; of
 3. je hebt toestemming verleend voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

 1. Jouw administratierechten

Je hebt als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van jouw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden de persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
 • recht op correctie op beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je kunt jouw verzoek om gebruik te maken van deze rechten met toelichting sturen naar administratie@kastheel.nl. Bij de behandeling van het verzoek maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om deze in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing zullen wij deze deugdelijk aan je motiveren.

Indien wij optreden als verwerker van jouw persoonsgegevens en een andere partij als de verwerkingsverantwoordelijke, zullen wij jouw verzoek zo snel mogelijk doorzetten naar de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Cookies blokkeren of verwijderen

Voor de noodzakelijke cookies hoef je geen toestemming te verlenen. Deze cookies kun je ook niet blokkeren of verwijderen. Noodzakelijke cookies moeten worden geïnstalleerd zodat onze website goed kan draaien.

  

 1. Wijziging cookieverklaring

‘t Kastheel behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere wetgeving rondom cookies. Op onze website vind je de meest actuele versie van de cookieverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatst gepubliceerde cookieverklaring op onze website.

 

 1. Slot

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via administratie@kastheel.nl of bel naar 06 5150 6564.

 ‘t Kastheel – April 2023