Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door 3 leden, die de zorg een warm hart toedragen. Zij hebben als taak om de missie en visie van ’t Kastheel uit te dragen, te toetsen, te evalueren en te verbinden aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit alles ten dienste van de stakeholders (cliënten, verwanten, werknemers en maatschappij).

Voorzitter: Adrie Kuyper
Vice-voorzitter: Henk Prins
Secretaris: Joris van der Park

De raad van toezicht is te bereiken via het mailadres rvt@stichtingela.nl