Cliëntenraad

De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) regelt de status van de Cliëntenraad en geeft aan wat zijn rechten en plichten zijn. In de wet is de taak van een Cliëntenraad kort omschreven: “de Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten”. Om die belangen te behartigen, heeft de Cliëntenraad een aantal grondrechten: het recht op informatie, het recht op overleg en het recht om te adviseren. In overleg met de cliënten en verwanten, is er op dit moment besloten om geen cliënten in de Cliëntenraad plaats te laten nemen, enkel verwanten. In een later stadium achten we de kans groot, dat dit wel mogelijk is.

Voor contact met de Cliëntenraad, kunt u gebruik maken van onderstaand adres:

’t Kastheel
t.a.v. Cliëntenraad
Kattewaardweg 10-36
8267 AJ Kampen

De ingekomen post wordt ongeopend doorgestuurd naar de voorzitter van de Cliëntenraad.