Mededeling 15-02-2021

Er treedt een andere zorgaanbieder naar buiten met de naam Ela

Beste familieleden, vertegenwoordigers en betrokkenen,

Recent is er verwarring ontstaan rond de naam ‘Ela’. Er waren al verschillende zorgorganisaties onder die naam actief, maar die kwamen tot nu toe nooit echt in het vaarwater van Stichting Ela. Dat komt onder andere omdat ze andere zorgactiviteiten uitvoeren in totaal andere regio’s. Sinds kort is daar echter ‘Elazorg Groep’ bijgekomen. Onlangs kwamen zij in het nieuws met wat lokale misverstanden rond hun toekomstige centrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Hellendoorn, op ongeveer 50 kilometer van onze eigen locatie in Kampen. Verschillende mensen, waaronder journalisten, zagen mij daarop ten onrechte als woordvoerder van Ela Zorggroep. Daarom wil ik allen die Stichting Ela een warm hart toedragen meer duidelijkheid bieden.

Stichting Ela en Ela Zorggroep zijn twee volkomen verschillende organisaties uit twee verschillende regio’s. Hoewel er een historische link is – ik heb ooit bij de voorganger van Ela Zorggroep gewerkt – en we een aantal vergelijkbare activiteiten uitvoeren, is er verder geen enkel verband. Dat neemt niet weg dat ik het erg betreur dat deze organisatie sinds kort ook onder de naam Ela opereert. Precies om verwarring te voorkomen zijn er destijds immers afspraken gemaakt rond het gebruik van de naam.  

Ondertussen blijft Stichting Ela doen wat de maatschappij van ons verwacht: zich blijvend inzetten voor passende zorg voor een zeer complexe doelgroep, in de overtuiging dat die beter tot zijn recht komt in een kleinschalige setting.

Mocht je vragen hebben over dit bericht, of over Stichting Ela in het algemeen, aarzel niet contact met mij op te nemen.

Bas de Greef

Directeur – bestuurder

Stichting Ela

Update 21 maart 2021

Update mededeling rond naamverwarring Ela

 

Beste netwerk,

 

Hierbij geef ik u graag een update rond de recente naamsverwarring, waarover we op 15 februari dit bericht deelden.

 

Ondanks mijn pogingen om constructieve gesprekken aan te knopen met PGB opvang, hebben zij onlangs officieel gecommuniceerd dat ze gaan rebranden tot ‘Elazorg’. Dat betekent dus dat de situatie voorlopig tot verwarring zal blijven leiden, versterkt door het gegeven dat beide organisaties binnenkort een nieuwe locatie openen.

 

Ik kan niet anders dan mijn grote ontgoocheling uitdrukken over deze gang van zaken en benadruk dat wij ons als Stichting Ela volledig distantiëren van Elazorg. We bekijken momenteel verschillende opties om zélf, vanuit onze eigen positieve energie, de verwarring te verduidelijken. Daarover hou ik jullie uiteraard op de hoogte.

 

Stichting Ela is veel meer dan een naam, onze reputatie is gebaseerd op onze tomeloze inzet en resultaten van de afgelopen zes jaar. En die gaan we los van dit hele verhaal blijven tonen, in het belang van de mensen waarvoor we dit allemaal doen.

Bas de Greef
Directeur – bestuurder

Tags

Deel dit bericht

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *