Kwaliteitsrapport 2021
In een moeilijk jaar leer je de fundering van de organisatie met elkaar kennen. Die fundering blijkt heel solide te zijn. Onze bewoners hebben zeer beperkt gereageerd op de hectiek, het hoge personeelsverloop, hogere ziekteverzuim en de hoge werkdruk. Dit hebben wij gedurende het jaar zelf waargenomen en teruggekregen van de verwanten.

‘We hebben enthousiaste en sterke persoonlijkheden aan onze teams weten toe te voegen. Alle nieuwe medewerkers hebben hun start als zeer positief ervaren. Een warm welkom, voldoende tijd gekregen om te ontdekken en de visie eigen te maken.’
DE KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND DE INDIVIDUELE BEWONER
Binnen ‘t Kastheel werken wij vanuit de zorgplan cyclus. Deze kent een aantal fasen en ijkmomenten (methode: 8 fasen model van Movisie). De start van een cyclus bestaat uit opstellen van het integratieve persoonsbeeld van de bewoner. De informatie wordt gewonnen uit het bestaande dossier, relevant diagnostisch onderzoek, ontwikkelingsanamnese en dialoog met ouders/verwanten en informatie aangeleverd vanuit bewoner zelf.
DE RUIMTE DIE BEWONERS HEBBEN OP HET GEBIED VAN EIGEN REGIE
Het gesprek met bewoner en verwanten en wettelijk vertegenwoordigers is ook in dit aspect de spil waar het gaat om regie. Binnen de kaders van het risicomanagement kijken we zorgvuldig naar wat wel kan en hoe we dit kunnen begeleiden. We zoeken naar mogelijkheden.
DE ERVARINGEN VAN BEWONERS
Clienttevredenheid: 7,5
SAMENSPEL IN ZORG EN ONDERSTEUNING
‘t Kastheel werkt sterk vanuit verbinding tussen de driehoek bewoner, medewerker en familie. De persoonlijk begeleider heeft doorlopend contact met de familie. Er vinden jaarlijks meerdere familieavonden plaats, waarbij het contact tussen familie en organisatie verstevigd wordt. Buiten de maatregelen vanuit Corona, hadden wij een laagdrempelige cultuur in de organisatie.
BORGING VAN VEILIGHEID IN ZORG EN ONDERSTEUNING
De gezondheidsrisico’s van bewoners zijn inzichtelijk bij medewerkers. Waar nodig heeft de bewoner op specifieke gebieden een eigen protocol
GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN
Het leveren van warme zorg is een kracht van de organisatie en haar medewerkers. We denken in mogelijkheden en zien altijd kansen
Vorige slide
Volgende slide

Kwaliteitsrapport 2021

Hoe ervaren cliënten, hun naasten en onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening?
Dat staat in het Kwaliteitsrapport 2021.
We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2022 willen veranderen of verbeteren.

logo diap

Bel ons

Bas de Greef

Bestuurder

06 – 30376224

Bezoek ons

Kattewaardweg 8 t/m 36
8267 AJ Kampen

Commissieweg 25
7957 NC de Wijk

logos
WCWP-BW-2022-2

Concept en ontwikkeling door Studio 89 en V2 Visuele Communicatie