Kwaliteitsrapport 2020
Stichting Ela biedt zorg aan 37 bewoners binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Op locatie de Kattewaard wonen 14 mannen op basis van verblijf. Deze locatie is een locatie welke geregistreerd is als Wet Zorg en Dwang locatie. Hiermee zijn gedwongen opname en vrijheidsbeperkende maatregelen mogelijk indien dit nodig is. De meeste bewoners hebben een VG7-indicatie, enkelen een GGZ Wonen of LVG5.
DE KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND DE INDIVIDUELE BEWONER
Binnen Stichting Ela werken wij vanuit de zorgplan cyclus. Deze kent een aantal fasen en ijkmomenten. De start van een cyclus bestaat uit het opstellen van het integratieve persoonsbeeld van de bewoner.

• Daling van 40% incidenten per bewoner over 3 jaar
• Gemiddeld 36 fysieke incidenten per kwartaal
DE RUIMTE DIE BEWONERS HEBBEN OP HET GEBIED VAN EIGEN REGIE
Binnen Stichting Ela maken wij bij 11 van de 14 bewoners van locatie de Kattewaard gebruik van maatregelen die vallen onder de Wet Zorg en Dwang (WZD). Het is onze missie om onze bewoners een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.
DE ERVARINGEN VAN BEWONERS
Clienttevredenheid: 8,5
SAMENSPEL IN ZORG EN ONDERSTEUNING
Stichting Ela werkt sterk vanuit verbinding tussen de driehoek: bewoner, medewerker en familie. De persoonlijk begeleider heeft doorlopend contact met de familie. Er vinden jaarlijks meerdere familieavonden plaats, waarbij het contact tussen familie en organisatie verstevigd wordt.
SAMENSPEL IN ZORG EN ONDERSTEUNING
Onze medewerkers hebben een sterke motivatie om kennis en kunde te vergroten.

Gemiddelde score: 4,6 (schaal 1-5)
GEPRIORITEERDE VERBETERINGEN
- stabilisatie in tijden van een pandemie, het primaire proces
- voorbereiden voor de komende groei, de tweede locatie
- overdraagbaar maken van de visie van de organisatie, in het belang van de tweede locatie
- implementatie van de Wet Zorg en Dwang
- opstellen van een Zorg RI&E
Vorige slide
Volgende slide

Kwaliteitsrapport 2020

Hoe ervaren cliënten, hun naasten en onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening?
Dat staat in het Kwaliteitsrapport 2020.
We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2021 willen veranderen of verbeteren.

logo diap

Bel ons

Bas de Greef

Bestuurder

06 – 30376224

Bezoek ons

Kattewaardweg 8 t/m 36
8267 AJ Kampen

Commissieweg 25
7957 NC de Wijk

logos
WCWP-BW-2022-2

Concept en ontwikkeling door Studio 89 en V2 Visuele Communicatie