Kwaliteitsrapport 2019
Stichting Ela biedt zorg aan 34 bewoners binnen de WLZ. Op locatie de Kattewaard wonen 14 mannen op basis van Verblijf. Deze locatie heeft een zogeheten BOPZ status, nu WZD-locatie, waarmee er gedwongen opname en vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet kunnen worden indien nodig. De meeste bewoners hebben een VG7 indicatie, enkele een GGZ 7B of LVG5.
DE KWALITEIT VAN HET ZORGPROCES ROND DE INDIVIDUELE BEWONER
Persoonsgerichte zorg is een van onze kenmerken. Wij hanteren individuele begeleidingsstijlen en methodieken voor elke cliënt. Dit wordt door de bewoner en hun familie als zeer prettig ervaren.

• Daling van 40% incidenten per bewoner over 3 jaar
• 53 minder fysieke incidenten in 1 kwartaal
DE RUIMTE DIE BEWONERS HEBBEN OP HET GEBIED VAN EIGEN REGIE
Per client onderzoeken we welke mate van regie verdragen wordt. Te veel regie zorgt soms voor overvraging, maar te weinig regie ook. Wat wij willen is dat de client zo min mogelijk stress ervaart, of liefst geen. Regie is een belangrijke factor binnen de stress ervaring.
DE ERVARINGEN VAN BEWONERS
Clienttevredenheid: 8,5
SAMENSPEL IN ZORG EN ONDERSTEUNING
'Door dingen te ondernemen buiten de deur vergroten wij het informele netwerk van de cliënt'

• 3 dagen per week is de behandelaar op locatie
Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
‘De laatste jaren zijn de medicatie incidenten stabiel laag’
Betrokken en vakbekwame medewerkers
• Gemiddelde score: 4,6/5
• 1,5% ziekteverzuim in laatste twee kwartalen
Verbeteringen
‘Wij willen actief bezig gaan met de verbetering van onze methodische werkwijze, hier ligt onze achilleshiel.’
Vorige slide
Volgende slide

Kwaliteitsrapport 2019

Hoe ervaren cliënten, hun naasten en onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening?
Dat staat in het Kwaliteitsrapport 2019.
We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2020 willen veranderen of verbeteren.

logo diap

Bel ons

Bas de Greef

Bestuurder

06 – 30376224

Bezoek ons

Kattewaardweg 8 t/m 36
8267 AJ Kampen

Commissieweg 25
7957 NC de Wijk

logos
WCWP-BW-2022-2

Concept en ontwikkeling door Studio 89 en V2 Visuele Communicatie